SUPRANATURAL
Home > LOEKELOE > SUPRANATURAL > Ilmu Warisan Leluhur
Total Views: 20232 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 2 of 32 |  < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›

GhostBe - 09/10/2011 04:53 AM
#21

Quote:
Original Posted By upil.
gan saran ane kalo bisa masing2 ilmu/amalan disertai penjelasan kegunaannya,pantangannya,dan efek positif/negatifnya di diri yang mengamalkan agar nubi kaya ane ini kagak salah jalan/salah mengamalkan
salam salim hormat dari nubi mbah shakehand2. Ilmu Warisan Leluhur


maap bngt neh.. :sorry ane gag ngarti jga gan.
di bukunya ya cman bgitu aja gan.. mohon puh puh berkenan turun gunung. :request txs
asyarigila - 09/10/2011 06:10 AM
#22

Ikutan...
MANTAP JAYA PUH D Ilmu Warisan Leluhur
GhostBe - 09/10/2011 06:16 AM
#23
Bab ~> Aji-aji.
Spoiler for Aji-aji 1

~Aji Lawa ijo.
Mutih 7 dina patigeni 1 dina 1 wengi.
Kuwasane kuwat, rosa, angkat junjung abot.
Niyat ingsun matak ajiku sang lawa ijo, bed-kebed, rejut, lab, det, ngebet, rejut, sad – ra, mim a-ubin, rejut, haddihil khayatun asmaihi, rejut, rek, rejut, ya ingsun sajatine lawa ijo.

~Aji Buta Ijo.
Mutih 7 dina patigeni 1 dina 1 wengi.
Kuwasane teguh, mlesedan keh gegaman, kawateg rikala kurda.
Niyat ingsun amatak aji esmi urubing dupa, bel abang kinuwasa, bel putih kinuwasa, bel kuning kinuwasa, bel ireng kinuwasa, ya ingsun sejatine si buta ijo.

~Aji Jaran Goyang.
Mutih 7 dina patigeni 1 dina 1 wengi.
Niyat ingsun amatak ajiku si jaran goyang, cemetiku sada lanang, sun cametekake gunung jugrug, sagara asad, bumi belah, kayu gurda rubuh, watu mrapat dadi pitu, sun tibakake sukmane si jabang bayi kang aran ..................., yen ora manut sida gendeng, wurung gendeng sida ngengkleng, wurung ngengkleng sida edan, wurung edan sida welas asih marang badhan saliraku ; Niyat ingsun matak ajiku si setan kober, nunggal karone si jaran goyang mlebuwa sukmane si jabang bayi, tepungna klawan sukmaningsun, teka welas teko asih, dewa pangerane si ....................., teka asih marang dewa pangeranku. La illaha ilallah muhamadar rasulullah.

~Aji Gajah Wulung.
Tapane puwasa 7 dina 7 wengi.
Ingsun amatek ajiku si gajah wulung gedheku salumbung bandhung, kulitku raja tembaga, dagingku wesi pulasani, balungku waja tampang, teguh timbul, luput slamet sking pangeran, rineksa ing malaikat papat, ana kama tan dadi manungsa, ana ati tanpa angen-angen, ana mata tanpa ningali, ana kuping tanpa pangrungu, ana irung tanpa pangambu, ana cangkem tanpa pangucap, bisu – jampeng, jampeng, jampeng ngelmu gajah wulung
Spoiler for Babagan Aji-aji 2
Aji Pambarit Sungsang Buwana.
Mutih 7 dina patigeni 5 dina.
Kuwasane kinepung wakul baya mangap, hilang ; sing nepung perang karo kancane dhewe. Yen bangun perang winatak : Ananing dad sipat tanpa aran, aran tanpa sipat, ya ingsun sejatine wewayangane jagad, sukma mulya keluhuran, sampurna, dad ngulumun, huluhiyah, dad hilang, sampurna ngalam, ingsun mulya tan krasa rumeksa, ya hu, sampurna, dad langgeng, tan owah gingsir. La illaha ilallahu muhamadar rasulullah.

Aji Bathang Keli (kanggo misahake)
Mutih 7 dina patigeni 1 dina 1 wengi. Sarate nginang lan ngobong dupa.
Salallahu ngalaihi wasalam, niyat ingsun matek ajiku bathang keli, suruh kulite si bathang keli si........, jambe endhase si bathang keli si..........., enjet setigi si bathang keli si.........., gambir atine si bathang keli si ..............., mbako j.mb.te si bathang keli si.................... ; Si........., teka wadheh, teka waleh, teka sengit karo si.............. Sengit saking kersane Allah.

Aji Lembu Sakilan.
Mutih 7 dina 7 wengi, ngebleng 1 dina 1 wengi.
Ingsun matak ajiku lembu sakilan, putri wijil bana sora, ngedhepake pucuking braja kabeh, cengkang siku dadi saka awakku, dawa tuna cedhak cupek, rineksa ing malaikat papat, malaikat jabarail, lungguhe ing kulit, kuwasane teguh kekot, kelat kelot, teguh kelot kekat kekot, malaikat ngisrapil, lungguhe getih lan daging, kuwasane teguh ayu slamet, malaikat mikail, lungguhe otot, kuwasane teguh, kenceng, cukat, trengginas, malaikat ngijrail, lungguhe balung, kuwasane teguh kukuh, langgeng tan kenaning owah

~Aji Kethek Putih.
Mutih 7 dina ngebleng 1 dina 1 wengi.
Sun matak ajiku si kethek putih, oncak-ancik tunggak kayu yuta, mangah-mangah ing dadaku, mangah-mangah ing rupaku, ya aku si kethek putih.

~Aji Panca Sona.
Saben tanggal siji (jawa) kawatak ; ngalih turu.
Ajiku si pancasona, luput tuwa, tan kenaning pati, anut sasi tuwa sasi anom, anom langgengsasasi, anom aku (ya hu allah...3x)

~Aji Wana Wulung.
Ajiku wana wulung, kacaku kaya gelap panglimpun, pangen menjala, ya aku anake tambran pliliran, kang tapa ing alas bleku, miskin dadi sugih, gumulung sawah agung, teguh langgeng, teguh langgeng, teguh langgeng, kaya mipatku ya hu (ya hu allah....3x)
upil. - 09/10/2011 06:19 AM
#24

weh lowo ijo matabelo:shutup:..........ngacir: Ilmu Warisan Leluhur
GhostBe - 09/10/2011 06:26 AM
#25
Bab ~ Esmu aji
Spoiler for babagan "sangar"
~Esmu aji Bandung Bondowoso.
Kuwasana kuwat mbedhol waringin, ora natas tapaking pelor.
Tapane mutih 7 dina patigeni 1 dina 1 wengi.
Yen wis diwatek, sabarange ora kena muni abot.Lamun kurdha winatek: Niyatingsun matek ajiku sang si Bandung Bondowoso, tutup jati. Otot kawat balung wesi, getih kuningan, daging perunggu, sungsum nanggala. Heh ya ingsun Sang si Bandung Bondowoso.

~Esmu Aji Gelap Sayuta.
Kuwasane yen wis tuwa pangucape kaya gelap mangampar-ampar. Tapane pasa mutih 7 dina patigeni 1 dina 1 wengi.
Iki esmune kang winatek : Hem-hem dat bejejet, buret, hu ya ingsun kanggonane gurune gelap sayuta,metu saking lesan angmpar-ampar, heh ya ingsun gelap sayuta, polahira ya polah ingsun, srengengenira iya srengengeningsun, tingalira iya tingalingsun, dat – ret – buret, suwe dicipta gelap ngampar-ampar sayuta, metu saka lesan. La illaha ilallahu muhamaddar rasulullah.

Esmu Aji Brajamusti.
Mutih 7 dina patigeni 1 dina 1 wengi. Kuwasane kanggo ngantem mungsuh, sing ketrajang remuk, napsune si braja musti.
Yen kurda winatak : Ajine karuna dhadhaku, gumebyar netraku, watu item kalbuku, esmu braja drijiku, tangan kiwa pukul wesi, tangan tengen pukul waja, ya kuwasaning brajamusti, ya kuwasaning wahyuning wesi kuning, sun brajangake segara asat, sun brajangake gunung jugruk, sun brajangake watu remuk, ya kuwasane brajamusti, ya kuwasane wahyu braja wesi kuning, ya hu subhanallah, maha suci dad wa ta'ala, anembadani, la illaha ilallahu Allahu akbar, la illaha ilallahu, Allahu akbar, la illaha ilallahu muhamadar rasulullah, hu, ya ingsun ngandika rasul.

Esmu Aji Pasopati.
Mutih 7 dina patigeni 1 dina 1 wengi. ( kuwat teguh sabarang gawe).
Dad kaprabon sipat, rumi-ruma, ya ingsun ratuning braja, sampurnaning landhep, ya ingsun pasopati.
GhostBe - 09/10/2011 06:35 AM
#26
Bab==> Esmu Aji 2
Spoiler for Esmu aji

Esmu Aji Sepi geni.
Mutih 40 dina patigeni 7 dina. Kuwasane, awake katon geni.
Yen perang kasupit, winatak : Borat barit, sejaku kumbala geni, seksi Allah, saidullah, seja Allah, pangandika rasul, la illaha ilallahu muhamadar rasulullah.

Esmu Aji Kidang Kancana.
Mutih 7 dina patigeni 1 dina 1 wengi. Langkung mercet tur kinasihan, laku kebat.
Iki esmune : Niyatingsun matak ajiku sang kidang kancana, trajakku waja, netraku kumala, badhanku si kidang kancana, sampurnaning angin, wahyu, cedhak tan katon, tebih tan katingal, ya ingsun sang kidang kancana, pangawak banyu suci, angin suci, bling bening, sun dad wat, sampurnaning napsuningsun, barat lan angin, pangawak ya ingsun si kidang kancana, sampurnaning banyu suci, la illaha ilallahu muhamadar rasulullah.

Esmu Aji Panglimunan Welut Putih.
Mutih 7 dina patigeni 3 dina. Kuwasane : dicekel mrucut lan bisa mlebu sorote damar, luwih-luwih yen kanggo dursila.
Ingsun matak ajiku sang welut putih, malbu lenging dami putih, lor kali wetan kali, sumungsung anguwot pager bata, dad wat ilang, ya ingsun sang welut putih, has banyu putih, sang nur putih, dad wat ilang, ya ingsun sajatine sang welut putih, dad wat ilang sampurna, la illaha ilallahu muhamadar rasulullah.

Esmu Aji Pangeram-eram (Jala Sutra).
Mutih 7 dina patigeni 1 dina 1 wengi. ( Nguncalake dadi bandhan ).
Niyatingsun amatak, kang sun cipta rante, sun tibakake ing sukmane si jabang bayi, ah, nini rangsang, kaki rangsang, nini rangsang ngumbara, kaki rangsang nalenana, cipta dadi, tan kena den udhari, set singset, sabda Allah, sabda rasul, la illaha ilallahu muhamadar rasulullah.

~Esmu Aji Bala Srewu
Mutih 40 dina patigeni 7 dina 7 wengi.
Paedahe langkung kuwasa, langkung kuwawa, medhar saparon jagad gedhene.
Niyatingsun matak ajiku, sang bala srewu, adeging kuliting banyu, kuliyat kuwasa, cipta, masesa, suriyat rasaning banyu, cipta masesa, kalayan murba, banyu rasa, cipta masesa, kalayan murba, pojod kuwawa, klawan kuwasa, banyu pitu cipta cinipta, murba klayan misesa, kuwawa kuwasa, ya hu
subhahanallah, dad membadani, dad kuwasa cipta cinipta, murba masesa, dad ngasiyah, murba masesa, cinipta cipta, dad mustafa, cipta cinipta, murba masesa, kuwat kuwasa, kinuwasa, ya ingsun sajatine dad kang cinipta, cipta dad buret, ilanging sipat anane kang cipta cinipta, kuwawa kuwasa, nyatane iya ingsun dad aji balasrewu.

~Esmu Aji Jaya Sampurna.
Mutih 7 dina patigeni 1 dina 1 wengi. Kuwasane, Ora tedhas dibedhil.
Niyat ingsun amatak ajiku sang jaya sampurna, heh wesi bali, lungguhe ana dhadhaku, wesi putung lungguhe ana bahuku kiwa tengen, wesi krang lungguhe ana ing gegerku, wesi pulasani kang deg kinuwasa, dad sampurna, ya ingsun sang jaya sampurna.

~Esmu Aji Pancasona.
Mutih 7 dina patigeni 3 dina ngalong.
Niyatingsun matak ajiku sang pancasona, lesus angin sipatku, wewayangan dad jujulukku, jaya kawijaya, sakti murba wasesa, dad mulya, tan kena owah gingsir, ya aku sang pancasona.
asyarigila - 09/10/2011 06:41 AM
#27

Puh, pernah ngamalin
ILMU KASUFI ANGIN
sama
ILMU GEROJOK SEWU ? Ilmu Warisan Leluhur
GhostBe - 09/10/2011 07:41 AM
#28

Quote:
Original Posted By TrahKhasmir
Mbah Guru dan agan2 sekalian, wah mantranya komplit yah

ada ngk mantra buat melihat atau berkomunikasi dengan Sedulur papat kelimo pancer kita?


seingatku ga pke mantra, ckup niat trus melekan sndri duduk di kursi ngadep pintu depan mulai jm 00 sd 04, pencapaian waktu itu hny sampe ngliat aja.. blum bs komunikasi. (aktifitas spiritual pertama ane 30 thn yll)
Quote:
tentang Sedulur ini paham na macem2...
ada sedulur 4+1, dipahami mayoritas wong jawa
ada sedulur 7, ane tau waktu ngangsu kawruh di Cepu, Blora
ada sedulur 9, pnya bung Karno (kesaksian pengawal2 di Istana Negara, ngliat BK kembar 9 duduk ngelilingi satu meja smbil mkan malam)
ada sedulur 11, yg dipahami penganut Kerohanian Sapta Darma
asyarigila - 09/10/2011 07:45 AM
#29

Quote:
Original Posted By asyarigila
Puh, pernah ngamalin
ILMU KASUFI ANGIN
sama
ILMU GEROJOK SEWU ?
Ilmu Warisan Leluhur
dianjaya - 09/10/2011 07:47 AM
#30

Quote:
Original Posted By deadmanksih
berbahaya mngamalkan keilmuan kejawen,,,,,,,,,,,,


bahayanya gimana maksudnya nih?
selleys - 09/10/2011 08:24 AM
#31

mantep amalannya,mudah2an berguna bagi yg membutuhkan.
GhostBe - 09/10/2011 09:33 AM
#32

Quote:
Original Posted By asyarigila
Puh, pernah ngamalin
ILMU KASUFI ANGIN
sama
ILMU GEROJOK SEWU ? Ilmu Warisan Leluhur


Quote:
ILMU KASUFI ANGIN
ilmu untuk teleport atau berpindah dari satu negara ke negara laennya sesuai kehendak kita.
ILMU GEROJOK SEWU
ilmu untuk digunakan merubah diri kita mjd bermacam-macam hewan sesuai dengan keinginan kita.
dikutip dari:http://www.keren.web.id/dahsyatnya-ilmu-kejawen-yang-dimiliki-syekh-siti-jenar.html

ane ngamalin serupa tp ga' sama... kalau teleport ke LN ya..pke Airbus/Boeing 747.
sejatinya itu ngrogoh sukmo.. yg ngeluyur sukmo na bukan wadag na
GhostBe - 09/10/2011 10:06 PM
#33

Quote:
Original Posted By dianjaya
bahayanya gimana maksudnya nih?


jika pemula (baru belajar) harus punya Guru pembimbing.
hateisworthless - 09/10/2011 11:24 PM
#34

Quote:
Original Posted By GhostBe

Quote:
Original Posted By asyarigila
Puh, pernah ngamalin
ILMU KASUFI ANGIN
sama
ILMU GEROJOK SEWU ? Ilmu Warisan Leluhur


Quote:
ILMU KASUFI ANGIN
ilmu untuk teleport atau berpindah dari satu negara ke negara laennya sesuai kehendak kita.
ILMU GEROJOK SEWU
ilmu untuk digunakan merubah diri kita mjd bermacam-macam hewan sesuai dengan keinginan kita.
dikutip dari:blog paling keren


ane ngamalin serupa tp ga' sama... kalau teleport ke LN ya..pke Airbus 747.
sejatinya itu ngrogoh sukmo.. yg ngeluyur sukmo na bukan wadag na


@TS tolong edit direct linknya sesuai dgn tatib Forsup \)
misalkan diedit menjadi seperti ini:
http://www.keren.web.id/dahsyatnya-ilmu-kejawen-yang-dimiliki-syekh-siti-jenar.html

shakehand2
GhostBe - 09/10/2011 11:49 PM
#35

Txs. moderator
shakehand2
AldiansyahZA - 10/10/2011 01:26 AM
#36

Quote:
Original Posted By GhostBe
jika pemula (baru belajar) harus punya Guru pembimbing.yang Mantra pengasihan...,kalo gak ada guru Pembimbing gimana??

Mohon Dijawab Puh shakehand2
pounch - 10/10/2011 02:17 AM
#37

Salallahu ngalaikum salam puh.
nderek nyimak, baca2 aja,
riyadhonya mantaf2 Yb
yg aji bathang keli doanya ada 'xx' \) Yb

shakehand2 Ilmu Warisan Leluhur
GhostBe - 10/10/2011 03:42 PM
#38

Quote:
Original Posted By AldiansyahZA
yang Mantra pengasihan...,kalo gak ada guru Pembimbing gimana??

Mohon Dijawab Puh shakehand2


boleh gak pke guru utk pangasihan n pinuwunan \)b krn ga da laku tirakatnya (poso n patigeni)

:selamat praktek,,,,, iloveindonesias
empeldhom3 - 10/10/2011 03:51 PM
#39

wah kereen,,ane nyimak2 aja ya puh malus
GhostBe - 10/10/2011 03:59 PM
#40

Quote:
Original Posted By pounch
Salallahu ngalaikum salam puh.
nderek nyimak, baca2 aja,
riyadhonya mantaf2 Yb
yg aji bathang keli doanya ada 'xx' \) Yb

shakehand2 Ilmu Warisan Leluhur


allaika antas salam... \)b ane edit.

wahhh lolos sengsor master malu
btw adanya bgitu..
Page 2 of 32 |  < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›
Home > LOEKELOE > SUPRANATURAL > Ilmu Warisan Leluhur