Solo
Home > Kaskuser Regional > INDONESIA > JATENG DIY > Solo > [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
Total Views: 6081 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 1 of 36 |  1 2 3 4 5 6 >  Last ›

cHidori_07 - 02/11/2008 09:18 AM
#1
[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
poro kaskuser o,
sesepuh, pinisepuh lan muda mudi o
kulo kinten sak bibar ipun kaskus kenging serangan ddos, dereng enten malih thread ingkang kangge jagongan, ingkang miguna aken basa krama \)

awit saking puniko, ing dinten minggu wage, 2 Nopember 2008, utawi 04Dulkangidah 1941 Jimawal, utawi 04 Dzul Qaidah 1429 niki, ingkang gadah pewaringan rahayu puniko-Amin, kulo ajeng mbikak thread enggal, ingkang isi nipun mbahas babagan nopo kemawon, nanging tansah miguna aken basa krama, nopo niku krama alus, krama inggil, krama madya, krama campuran ingkang mboten baku lsp, monggo.

aturan ipun gampil kemawon kok, mbahas nopo mawon angger e ngagem basa krama, oot angsal mpun, D
nopo kemawon teng mriki dalam artian bebas ingkang bertanggung jawab
kintan² mengaten D
*thread terkait https://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=971016
cHidori_07 - 02/11/2008 09:18 AM
#2

nyuwun sewu, kulo pertamax o
cHidori_07 - 02/11/2008 09:19 AM
#3

Solo kabar ipun minggu niki pripun poro sanak kadang? nopo cerah? mendung? panas? salam kangen kulo saking nagri sebrang. \)
cHidori_07 - 02/11/2008 09:26 AM
#4

wah, taksih sepen nggih?
mbok menawi ingkang kakung nembe ngunjuk kopi kaliyan maos koran
ingkang estri nembe tindak teng peken tumbas kaperluan sehari²/sedinten²? hammer:
rayi nipun mbok menawi nembe ningali pilem kartun teng tipi² D
cHidori_07 - 02/11/2008 09:34 AM
#5

mbok menawi mas nyamukpagi sampun wungu, lan saged ngancani kulo \)
nyamukmalam - 02/11/2008 09:41 AM
#6

kulo wungunipun malah enjing..mboten ndalu niki kepripun nggih?
cHidori_07 - 02/11/2008 10:03 AM
#7

Quote:
Original Posted By nyamukmalam
kulo wungunipun malah enjing..mboten ndalu niki kepripun nggih?

oh, nopo kala wau dalu mirsani wayang? D

edit kang, menawi bapak, tiyang sepuh wungu
menawi kita kita, (a dibaca o), umur sak pantaran, tangi D
xhendhokx - 02/11/2008 10:07 AM
#8

Kulo badhe ngrencangi TS'e angsal mboten??
jamupegellinux - 02/11/2008 10:10 AM
#9

kulo nggih badhe tumut ngrencangi Kangmas TS saget mboten nggih ?
cHidori_07 - 02/11/2008 10:18 AM
#10

Quote:
Original Posted By xhendhokx
Kulo badhe ngrencangi TS'e angsal mboten??


Quote:
Original Posted By jamupegellinux
kulo nggih badhe tumut ngrencangi Kangmas TS saget mboten nggih ?


kulo mboten gadah alesan kangge nolak mas shakehand
jamupegellinux - 02/11/2008 10:25 AM
#11

menawi jagongan mboten unjukan raosipun nggih mboten sekeca kang... D
niki kulo damelne kopi kajenge betah ingkang jagongan [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
cHidori_07 - 02/11/2008 10:31 AM
#12

Quote:
Original Posted By jamupegellinux
menawi jagongan mboten unjukan raosipun nggih mboten sekeca kang... D
niki kulo damelne kopi kajenge betah ingkang jagongan [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama


wah, matur nuwun mas, eco sanget kopine, ginastel, legi panas kentel!
menawi njenengan ajeng ngraos aken nopo niki?

beer: niki legen kok mas D
xhandhekx - 02/11/2008 10:36 AM
#13

ampun lawaran nggih kang...
jamupegellinux - 02/11/2008 10:40 AM
#14

Quote:
Original Posted By cHidori_07
wah, matur nuwun mas, eco sanget kopine, ginastel, legi panas kentel!
menawi njenengan ajeng ngraos aken nopo niki?

beer: niki legen kok mas D

legenipun sekeco kang..nanging kulo sampun telas setunggal gelas kok kulo nggluyuri nggih D
cHidori_07 - 02/11/2008 10:40 AM
#15

Quote:
Original Posted By xhandhekx
ampun lawaran nggih kang...


mboten kok, legi niki
menawi ngersa aken wedang ronde mengke sore D jam 5
xhendhokx - 02/11/2008 10:47 AM
#16

bade pamit riyen niki kang mas, cangkem niki sampun kecut...


rokoan riyen, menawi bade tumut???
ardix_2000 - 02/11/2008 10:49 AM
#17

"thred terkait" kie boso jowone opo tho ??

bingung:
cHidori_07 - 02/11/2008 11:04 AM
#18

Quote:
Original Posted By xhendhokx
bade pamit riyen niki kang mas, cangkem niki sampun kecut...


rokoan riyen, menawi bade tumut???

monggo, nanging kulo angsal ngekek i sara, mandek mawon
Quote:
Original Posted By ardix_2000
"thred terkait" kie boso jowone opo tho ??

bingung:


thread ingkang wonten kaitanipun D
ardix_2000 - 02/11/2008 01:09 PM
#19

Quote:
Original Posted By ardix_2000
"thred [COLOR="DarkOrange"]terkait[/COLOR]" kie boso jowone opo tho ??

bingung:


Quote:
Original Posted By cHidori_07
monggo, nanging kulo angsal ngekek i sara, mandek mawon


thread ingkang wonten kaitanipun Dkuwi gur nerjemehke kata "ter" = "ingkang wonten" + keterangan 'ipun'

hammer:
mbulaksenthe - 02/11/2008 01:52 PM
#20

kok sepen sanget nggih? \(


ingkang giliran malik sinten niki?
Page 1 of 36 |  1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Home > Kaskuser Regional > INDONESIA > JATENG DIY > Solo > [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama