Solo
Home > Kaskuser Regional > INDONESIA > JATENG DIY > Solo > [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
Total Views: 6081 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 28 of 36 | ‹ First  < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >  Last ›

Mbah.Soer - 20/12/2010 07:26 PM
#541

Quote:
Original Posted By wisnuindrajati


kulo kinten wonten kramanipun amazed:

kathah boso ingkang saking Buku Suci boten pareng diterjemahaken amargi saged benten maksudipun shakehand[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
Thronze - 22/12/2010 08:18 PM
#542

Quote:
Original Posted By Mbah.Soer
kathah boso ingkang saking Buku Suci boten pareng diterjemahaken amargi saged benten maksudipun shakehand[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama


leres, panjenengan
Adit Guk2 - 30/12/2010 10:25 PM
#543

Quote:
Original Posted By swelling_sun
dipun serat kemawon mas...-mboten nampi sumbangan awujud punapa kemawon- supados mboten wonteng ingkang nyuwun paring2...D[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama


Sampun nyuwun preksa Pak RT menapa dereng? Menawi sampun, nggih saged nyuwun2. Wkwkwkwk.

Pripun para sedulur, badhe nengga datengipun warsa enggal wonten pundhi?
PoetSolo - 07/01/2011 11:21 AM
#544

wilujeng Warsa enggal 2011 mugi kita sedaya tansah pinaringan kabagyan lan karahayon saking gusti ingkang makarya jagad....
PoetSolo - 14/01/2011 11:51 AM
#545

sakpunika radi sepen nggih..???
PoetSolo - 14/01/2011 11:54 AM
#546

sakpunika radi sepen nggih..???
Monkey.D.Clou - 15/01/2011 03:07 PM
#547

Kakang, kulo badhe absen mriki kaliyan ajar boso kromo nggih malu:[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
Kang.Sur - 16/01/2011 07:15 AM
#548

Quote:
Original Posted By PoetSolo
sakpunika radi sepen nggih..???

panci mekaten ki sanak \)
wonten ing margi (BTW): dangu boten pinanggih kaliyan panjenengan D D
Quote:
Original Posted By Monkey.D.Clou
Kakang, kulo badhe absen mriki kaliyan ajar boso kromo nggih malu:

monggo, sesarengan kito gegladen babagan kawruh boso jawi kromo D D[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
PoetSolo - 16/01/2011 08:40 AM
#549

Quote:
Original Posted By Kang.Sur
panci mekaten ki sanak \)
wonten ing margi (BTW): dangu boten pinanggih kaliyan panjenengan D D

monggo, sesarengan kito gegladen babagan kawruh boso jawi kromo D D[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama


inggih kang mas...pripun pawartos panjenengan??
menawi kawula inggih ngaten-ngaten kemawon..hehe....
Kang.Sur - 16/01/2011 12:48 PM
#550

Quote:
Original Posted By PoetSolo


inggih kang mas...pripun pawartos panjenengan??
menawi kawula inggih ngaten-ngaten kemawon..hehe....

pawartos kula sae ki sanak
tansah wonten ing pangayoming Gusti Pangeran D D[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
PoetSolo - 16/01/2011 09:24 PM
#551

Quote:
Original Posted By Kang.Sur
pawartos kula sae ki sanak
tansah wonten ing pangayoming Gusti Pangeran D D[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama


mugi kita ugi mekaten mbah...pripun niki..reg. solo wonten acara nopo??niki newbie tasih ajrih badhe nderek makempal ing wedangan hehehmalu
tyantyan - 17/01/2011 07:41 AM
#552

Quote:
Original Posted By Monkey.D.Clou
Kakang, kulo badhe absen mriki kaliyan ajar boso kromo nggih malu:[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama


Quote:
Original Posted By PoetSolo
inggih kang mas...pripun pawartos panjenengan??
menawi kawula inggih ngaten-ngaten kemawon..hehe....


Quote:
Original Posted By Kang.Sur
pawartos kula sae ki sanak
tansah wonten ing pangayoming Gusti Pangeran D D[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama


sugeng enjang sedherek", dalem badhe tumut gabung nggih....
wonten kabar" punapa ingkang nggregetaken ing solo hadiningrat.... shakehand2
babyr3d - 17/01/2011 03:52 PM
#553

Quote:
Original Posted By tyantyan
sugeng enjang sedherek", dalem badhe tumut gabung nggih....
wonten kabar" punapa ingkang nggregetaken ing solo hadiningrat.... shakehand2


kawulo nggih badhe tumut rembagan wonten mriki.. nyuwun pirso ingkang dados rembagan sak puniko..?
Brutallica - 18/01/2011 08:16 AM
#554

Quote:
Original Posted By babyr3d
kawulo nggih badhe tumut rembagan wonten mriki.. nyuwun pirso ingkang dados rembagan sak puniko..?


sumonggo kulo mirengaken rumiyin
sinambi coffee:
PoetSolo - 18/01/2011 12:43 PM
#555

Quote:
Original Posted By Brutallica
sumonggo kulo mirengaken rumiyin
sinambi coffee:


sami-sami kula nggih nderek beer: sinambi :kr: hehe
nglaras midanget kroncong :kr:
sulit - 18/01/2011 04:59 PM
#556
kulo nuwun
kulo nuwun kulo badhe tumut belajar boso jawi wonten mriki angsal mboten? mbok menawi kulo meniko mbonten saged boso kromo amargi ket cilik bosonipun ingkang ngoko kemawon...menawi tik tikan kulo kathak klentunipun nyuwun dipun koreksi nggage boso kromo..maturnuwun sakderengipun...
sulit - 18/01/2011 05:01 PM
#557
kulo nuwun
kulo nuwun kulo badhe tumut belajar boso jawi wonten mriki angsal mboten? mbok menawi kulo meniko mbonten saged boso kromo amargi ket cilik bosonipun ingkang ngoko kemawon...menawi tik tikan kulo kathak klentunipun nyuwun dipun koreksi nggage boso kromo..maturnuwun sakderengipun...
PoetSolo - 19/01/2011 10:34 AM
#558

Quote:
Original Posted By sulit
kulo nuwun kulo badhe tumut belajar boso jawi wonten mriki angsal mboten? mbok menawi kulo meniko mbonten saged boso kromo amargi ket cilik bosonipun ingkang ngoko kemawon...menawi tik tikan kulo kathak klentunipun nyuwun dipun koreksi nggage boso kromo..maturnuwun sakderengipun...


"kula nuwun, kula badhe tumut gegladen basa Jawa wonten mriki angsal mboten?
menawi kula punika mboten saget basa krama amargi saking alit basa ingkang dipun ginaaken namung ngoko kemawon, menawi seratan kula kathah klentunipun nyuwun dipun koreksi ngagem basa krama..maturnuwun sakderengipun..."


punika miturut kawula ngapunten taksih newbie...hehe wilujeng siang sinambi nglaras :kr:
flew_meneer - 20/01/2011 02:23 AM
#559

monggo dipun wiwiti malih jagonganipun..:2thumbup
vanmahon - 20/01/2011 02:44 AM
#560

1. Siki = Setunggal
2. Kalih = Kalih
3. Tiga = Tigo
4. Papat + Sekawan
5. Lima = Gangsal
6. Nenem = Enem
7. Pitu = Pitu
8. Kutus = Wolu
9. Sanga = Songo
10. Dasa = Sedoso
Boso Bali Campur Jowo,, entuk hura Chid.............. D
Page 28 of 36 | ‹ First  < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >  Last ›
Home > Kaskuser Regional > INDONESIA > JATENG DIY > Solo > [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama