Solo
Home > Kaskuser Regional > INDONESIA > JATENG DIY > Solo > [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
Total Views: 6081 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 31 of 36 | ‹ First  < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > 

Sixmar - 01/03/2011 12:13 PM
#601

Quote:
Original Posted By PoetSolo
sumangga kang mas,pinarak


sumangga kita sami gegladen basa ingkang leres heheilovekaskus


Ingkang leres pripun kangmas.???
Sixmar - 01/03/2011 12:14 PM
#602

Quote:
Original Posted By PoetSolo
sumangga kang mas,pinarak


sumangga kita sami gegladen basa ingkang leres heheilovekaskus


Ingkang leres pripun kangmas.???
PoetSolo - 01/03/2011 06:49 PM
#603

Quote:
Original Posted By Sixmar
Sae niki mas...

Kagem sinau boso jawi kromo ingkang sampun di tilaraken bocah-bocah sak meniko


ngapunten sederengipun,
"Kagem gegladen basa Jawa kromo ingkang sampun di tilaraken lare-lare sak punika"

ngapunten mekaten miturut pribadi kawula...hehe ngapunten kula newbie hehe
Brutallica - 01/03/2011 06:54 PM
#604

Quote:
Original Posted By PoetSolo
lha inggih yho kang mas, menawi bala kurawa mawon taksih pamit kaliyan paman Sengkuni kok sakderenge bidhal ing palagan..sak punika lare enem langkung andap moralipun saking kurawa ngiih hheeeee ngakak


menawi Durmagati meniko termasuk kurawa mboten nggih?
kadosipun asring protes kaliyan sengkuni ning mboten wantun mberontak?
sindesit - 01/03/2011 09:59 PM
#605

sakjanipun, meniko nembe wonten nopo nggih?
sindesit - 01/03/2011 10:00 PM
#606

nuwun sewu .. sakjanipun, meniko nembe wonten nopo nggih?
PoetSolo - 02/03/2011 07:38 AM
#607

Quote:
Original Posted By Brutallica
menawi Durmagati meniko termasuk kurawa mboten nggih?
kadosipun asring protes kaliyan sengkuni ning mboten wantun mberontak?


Durmagati punika sejatosipun nggih mboten wantun kaliyan Sengkuni,ananging wonten ing pagelaran wayang menawi mboten wonten adegan/sine ingkang mekaten mboten gayeng ngakak punika namung kembangan sanggit pedalangan kemawon...mekaten miturut kawula hehe
straldin - 03/03/2011 10:47 PM
#608

poro sederek, kulo badhe miturut blajar bojo jawi,,,,,,,
PoetSolo - 04/03/2011 07:11 AM
#609

Quote:
Original Posted By straldin
poro sederek, kulo badhe miturut blajar bojo jawi,,,,,,,


ngapunten saderengipun, ukara abrit punika pripun pangertosanipun?? bingung
straldin - 04/03/2011 07:55 AM
#610

Quote:
Original Posted By PoetSolo
ngapunten saderengipun, ukara abrit punika pripun pangertosanipun?? bingung


lha inggih menika kula mboten ngertos. menawi wonten kalepatan, inggih nyuwun tulung dipun leresaken,,,,,,,,,,
iki_sure - 04/03/2011 09:22 AM
#611

nyuwon ngapunten nembe sepindah niki nyerat ten mriki.
nderek tangklet.
kulo kok radhi bingung
tahap" boso jawi kromo,. sakngertos kulo kan wonten beberapa tahap utawi tingkatan.
kromo biasa. kromo inggil, kromo mbagongieek: bingung:
mbok nyuwon tulung dipun jlentrehaken tahapan lan coto ukoro nipun.
umpamine
aku - kulo - dalem - kawulo

matursuwon,.[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
Priyo.Sembodo - 04/03/2011 03:37 PM
#612

Quote:
Original Posted By straldin
poro sederek, kulo badhe miturut blajar bojo jawi,,,,,,,

Quote:
Original Posted By straldin


lha inggih menika kula mboten ngertos. menawi wonten kalepatan, inggih nyuwun tulung dipun leresaken,,,,,,,,,,

mbok bilih panjenengan badhe nyerat:
"saudara sekalian, saya akan ikut belajar bahasa jawa"
menawi leres mekaten, boso krami ingkang saged dipun ginakaken inggih punika:
"para sederek, kula badhe nderek sinau (gegladen) boso jawi"
mekaten tumrap pemanggih kula \)[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
Priyo.Sembodo - 04/03/2011 03:46 PM
#613

Quote:
Original Posted By iki_sure
nyuwon ngapunten nembe sepindah niki nyerat ten mriki.
nderek tangklet.
kulo kok radhi bingung
tahap" boso jawi kromo,. sakngertos kulo kan wonten beberapa tahap utawi tingkatan.
kromo biasa. kromo inggil, kromo mbagongieek: bingung:
mbok nyuwon tulung dipun jlentrehaken tahapan lan coto ukoro nipun.
umpamine
aku - kulo - dalem - kawulo

matursuwon,.

mbok bilih menawi ingkang dipun kersakaken punika kathah sanget kangmas
amargi tetembungan wonten ing boso jawi punika kalangkung kathah
menawi ngersakaken ingkang radi jangkep, kula aturi mundhut buku "pepak lan wasis boso jawi" \)
ananging menawi namung sekedhik ingkang dipun kersakaken saged mundut wonten [mriki[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
straldin - 04/03/2011 06:56 PM
#614

Quote:
Original Posted By Priyo.Sembodo
mbok bilih panjenengan badhe nyerat:
"saudara sekalian, saya akan ikut belajar bahasa jawa"
menawi leres mekaten, boso krami ingkang saged dipun ginakaken inggih punika:
"para sederek, kula badhe nderek sinau (gegladen) boso jawi"
mekaten tumrap pemanggih kula \)[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama


matur sembah nuwun kakang,,,,,,,,,(rasanipun kulo niki kadhos dados wayang uwong,,,,,,^^,)
Priyo.Sembodo - 04/03/2011 09:56 PM
#615

Quote:
Original Posted By straldin


matur sembah nuwun kakang,,,,,,,,,(rasanipun kulo niki kadhos dados wayang uwong,,,,,,^^,)

naaah kula leresaken malih nggih, matur sembah nuwun namung dipun aturaken kagem priyantun agung
menawi kaliyan rencang cekap ngagem "matur nuwun" kemawon D[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
PoetSolo - 04/03/2011 11:34 PM
#616

dangu mboten mampir mriki, sakpunika langkung ngrembaka nggih mbah sur...hehe...remen manah kawula menawi kathah sederek lan rencang2 ingkang dnerek gegladen Basa Jawa... iloveindonesia
PoetSolo - 13/04/2011 10:41 PM
#617

sampun ngantos tread punika angslup...sumangga sami sundul-sinundul ngakak
dashmu.lyon - 18/04/2011 04:10 PM
#618

Quote:
Original Posted By Priyo.Sembodo
mbok bilih panjenengan badhe nyerat:
"saudara sekalian, saya akan ikut belajar bahasa jawa"
menawi leres mekaten, boso krami ingkang saged dipun ginakaken inggih punika:
"para sederek, kula badhe nderek sinau (gegladen) boso jawi"
mekaten tumrap pemanggih kula \)[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
para sederek, kula badhe nderek sinau (gegladen) boso jawi
mbok bilih wonten lepatipun kulo nuwun pangapunten shakehand
kangjunov - 19/04/2011 05:15 PM
#619

Sakderengipun, kawulo nyuwun pangapunten ndherek gabung wonten thread meniko. Mbok menawi wonten pawartos ingkang enggal lan sae saking kutho Solo ingkang saged nambah wasono kawulo. Nuwun.
PoetSolo - 19/04/2011 08:55 PM
#620

sumangga pinarak, nanging sakpunika dereng wonten pawartos ingkang uptudate hehe aking kitha Sala
Page 31 of 36 | ‹ First  < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > 
Home > Kaskuser Regional > INDONESIA > JATENG DIY > Solo > [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama