Solo
Home > Kaskuser Regional > INDONESIA > JATENG DIY > Solo > [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
Total Views: 6081 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 32 of 36 | ‹ First  < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > 

kangjunov - 21/04/2011 05:16 PM
#621
Pangetan dinten Kartini
Tanggal 21 April 2011,
Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah.

Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkung-langkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika.
ragesquad - 21/04/2011 07:35 PM
#622

astaghfirullah... dalem nembe mangertos menawi wonten thread kados punika...
malus malu: D
PoetSolo - 22/04/2011 12:21 AM
#623

Quote:
Original Posted By kangjunov
Tanggal 21 April 2011,
Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah.

Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkung-langkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika.

sarujuk sanget kaliyan panjenengan kang mas...mugi ing ngajeng Kartini-Kartini nem-neman saget ngupaya napa ingkang pun penggalih dening RA. kartini duk nalika semanten.
Quote:
Original Posted By ragesquad
astaghfirullah... dalem nembe mangertos menawi wonten thread kados punika...
malus malu: D

panci sampun radi dangu mas tread punika angslup dening tread ingkang sanes...sumangga kisami sundul..supados langkung ngrembakailoveindonesia
adityarisangaji - 24/04/2011 07:51 PM
#624

nyuwun sewu..
kulo badhe nderek langkung malu:
nami kulo dian \)

kulo badhe memperjero basa kromo kula ingkang taksih owal-awul malu:
kangjunov - 29/04/2011 04:08 PM
#625
Namung gegujengan
Nambut Silaning Akrami

Kate Middleton, Amd. ( Putri Bpk. Michael / Ibu Carole)

kaliyan

William Arthur Phillip Louis, SE., MM. ( Putra Bpk. Charles Philip Arthur George / Ibu Diana Spencer .almh)

Dhaup Suci :

Dinten : Jumat Kliwon, Suryo Kaping : 29 April 2011, Wanci Tabuh : 09.30, Mapan ing Wsminster Abey, London

Winantu Sagunging Pakurmatan,

Kanthi Lumaraping Nawala Sedhahan, Minangka Sesulih Pisowan Kula Wonten ing Ngarsa Panjenengan, Sinartan Nyadhong Berkahing Gusti Ingkang Maha Tunggal, Kula Sabrayat Hanggadhahi Pangangkah Badhe Ngawontenaken Syukuran Tuwin Pawiwahan Dhauping Sri Penganten Anak Kula,

Dinten : Jumat Kliwon, Suryo Kaping : 29 April 2011, Wanci Tabuh : 12.00 – 14.00, Mapan ing Gedung Kraton Buckingham, London.

Setuhu Badhe Damel Bombong Saha Mongkoging Manah Kula Sabrayat, Bilih Dhangan ing Penggalih Saha Sepen ing Sambekala Bapak / Ibu Kepareng Rawuh Hangestreni Saha Paring Puja Pangastuti Dhumateng Anak Kula Sri Penganten, Supados Dados Kaluwarga Ingkang Bagya Mulya

Wasan Kula Sagotrah Hangaturaken Agunging Panuwun Saha Nyuwu Lubering Pangaksami Sadaya Kekirangan Dalah Kalepatan Kula.

ngakak
PoetSolo - 10/05/2011 01:11 AM
#626

Quote:
Original Posted By kangjunov
Nambut Silaning Akrami

Kate Middleton, Amd. ( Putri Bpk. Michael / Ibu Carole)

kaliyan

William Arthur Phillip Louis, SE., MM. ( Putra Bpk. Charles Philip Arthur George / Ibu Diana Spencer .almh)

Dhaup Suci :

Dinten : Jumat Kliwon, Suryo Kaping : 29 April 2011, Wanci Tabuh : 09.30, Mapan ing Wsminster Abey, London

Winantu Sagunging Pakurmatan,

Kanthi Lumaraping Nawala Sedhahan, Minangka Sesulih Pisowan Kula Wonten ing Ngarsa Panjenengan, Sinartan Nyadhong Berkahing Gusti Ingkang Maha Tunggal, Kula Sabrayat Hanggadhahi Pangangkah Badhe Ngawontenaken Syukuran Tuwin Pawiwahan Dhauping Sri Penganten Anak Kula,

Dinten : Jumat Kliwon, Suryo Kaping : 29 April 2011, Wanci Tabuh : 12.00 – 14.00, Mapan ing Gedung Kraton Buckingham, London.

Setuhu Badhe Damel Bombong Saha Mongkoging Manah Kula Sabrayat, Bilih Dhangan ing Penggalih Saha Sepen ing Sambekala Bapak / Ibu Kepareng Rawuh Hangestreni Saha Paring Puja Pangastuti Dhumateng Anak Kula Sri Penganten, Supados Dados Kaluwarga Ingkang Bagya Mulya

Wasan Kula Sagotrah Hangaturaken Agunging Panuwun Saha Nyuwu Lubering Pangaksami Sadaya Kekirangan Dalah Kalepatan Kula.

ngakak

ngapunten kang mas,menawi ngagem sepur kelinci mandap ngajeng kraton bukinghem angsal mboten nggih wakkakaakakkkkkngakak
menawi mboten paren kula ngagem pesawat radio mawon heheeeengakak
beewiebeecie - 05/06/2011 04:47 PM
#627

assalammualaikum
beewiebeecie - 05/06/2011 04:50 PM
#628

nuwun sewuu
cHidori_07 - 06/06/2011 12:09 AM
#629

Quote:
Original Posted By kangjunov
Nambut Silaning Akrami

Kate Middleton, Amd. ( Putri Bpk. Michael / Ibu Carole)

kaliyan

William Arthur Phillip Louis, SE., MM. ( Putra Bpk. Charles Philip Arthur George / Ibu Diana Spencer .almh)

Dhaup Suci :

Dinten : Jumat Kliwon, Suryo Kaping : 29 April 2011, Wanci Tabuh : 09.30, Mapan ing Wsminster Abey, London

Winantu Sagunging Pakurmatan,

Kanthi Lumaraping Nawala Sedhahan, Minangka Sesulih Pisowan Kula Wonten ing Ngarsa Panjenengan, Sinartan Nyadhong Berkahing Gusti Ingkang Maha Tunggal, Kula Sabrayat Hanggadhahi Pangangkah Badhe Ngawontenaken Syukuran Tuwin Pawiwahan Dhauping Sri Penganten Anak Kula,

Dinten : Jumat Kliwon, Suryo Kaping : 29 April 2011, Wanci Tabuh : 12.00 – 14.00, Mapan ing Gedung Kraton Buckingham, London.

Setuhu Badhe Damel Bombong Saha Mongkoging Manah Kula Sabrayat, Bilih Dhangan ing Penggalih Saha Sepen ing Sambekala Bapak / Ibu Kepareng Rawuh Hangestreni Saha Paring Puja Pangastuti Dhumateng Anak Kula Sri Penganten, Supados Dados Kaluwarga Ingkang Bagya Mulya

Wasan Kula Sagotrah Hangaturaken Agunging Panuwun Saha Nyuwu Lubering Pangaksami Sadaya Kekirangan Dalah Kalepatan Kula.

ngakak


sae kang ngakak
PoetSolo - 06/06/2011 10:06 AM
#630

Quote:
Original Posted By cHidori_07
sae kang ngakak


pripun pawartos panjenengan kang mas? dangu mboten kepanggih..hehe shakehand
ddddddd - 06/06/2011 10:22 AM
#631

Quote:
Original Posted By beewiebeecie
assalammualaikum

waalaikumsalam
Quote:
Original Posted By beewiebeecie
nuwun sewuu

monggo pinarak lenggah rumiyin think:

ngacir:
amakuzalek - 06/06/2011 12:25 PM
#632

njih sae


nyuwun pamito
ddddddd - 06/06/2011 12:37 PM
#633

Quote:
Original Posted By amakuzalek
njih sae


nyuwun pamito


monggo kisanak o
mbok bilih bade ngopi susu riyin malus
bsurandy - 06/06/2011 12:48 PM
#634

Quote:
Original Posted By ddddddd


monggo kisanak o
mbok bilih bade ngopi susu riyin malus

Yen kppi susu kula nggih purun ki sanak malus[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
PoetSolo - 06/06/2011 03:40 PM
#635

Quote:
Original Posted By bsurandy
Yen kppi susu kula nggih purun ki sanak malus[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama


mbah kopinipun telas ,kantun susu purun?hehe
ingkang pethak, napa coklat ??
msag5200 - 06/06/2011 11:34 PM
#636

wooh kulo nembe ngertos menawi wonten trit kados mekateno
sae niki,kulo kadang trenyuh menawi ten kampus wong jawi nanging mboten saget basa jawi,basa kromo utomonipun\(
kados kacang ingkang kesupen kulitipuno

mbok menawi matur kulo tasih wonten kalepatan nyuwun pangapunten lan monggo dipun leresakenD
ddddddd - 07/06/2011 05:01 AM
#637

sugeng enjang poro sederek o

kulo pertamax nopo mboten nggeh D
bsurandy - 07/06/2011 05:27 AM
#638

Quote:
Original Posted By PoetSolo


mbah kopinipun telas ,kantun susu purun?hehe
ingkang pethak, napa coklat ??

Mboten masalah susu pethak menapa soklat kang, ingkang baken wadahipun taksih wetah D[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
super.pekok - 07/06/2011 09:50 AM
#639

Quote:
Original Posted By bsurandy

Mboten masalah susu pethak menapa soklat kang, ingkang baken wadahipun taksih wetah D


paling eco niku nek susu pethak mawi topping soklat mbah..
Hla nek wadahipun niku ingkang sae ingkang pripun mbah?? think:[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
alibenhamed - 19/07/2011 01:11 AM
#640

kulo remen trit meniko...
Page 32 of 36 | ‹ First  < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > 
Home > Kaskuser Regional > INDONESIA > JATENG DIY > Solo > [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama