Solo
Home > Kaskuser Regional > INDONESIA > JATENG DIY > Solo > [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
Total Views: 6081 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 34 of 36 | ‹ First  < 29 30 31 32 33 34 35 36 > 

PoetSolo - 11/09/2011 10:03 PM
#661

Quote:
Original Posted By Priyo.Sembodo
sami2 kang, semanten ugi kula tiyang sepah tamtunipun kathah lepat lan klentunipun, sak kecap tutur kula, sak klimah laku kula ingkang mboten mranani penggalih panjenengan, kula nggih nyuwun gunging pangaksami.

mugi lepat panjenengan lan kula sageda linebur ing dinten riyadi punika, Gusti tansah hamberkahi.


aminnnnn matur nuwun...
Wanx_wanx - 02/10/2011 11:01 PM
#662

nyuwun ngapunten kulo badhe nyuwun conto percakapan ngangge basa jawa, misale tuan rumah nampa tamu, lan tuan rumah nampi pamitane tamu, lan sak liyane...

matur suwun
nyamukmalam - 18/11/2011 11:09 AM
#663

taksih wonten tiyangipun boten njihh??[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
super.pekok - 18/11/2011 11:12 AM
#664

Quote:
Original Posted By nyamukmalam
taksih wonten tiyangipun boten njihh??[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama


Ingkang nyundhul kedah tanggung jawab hlo mas..

o [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
renzokyodai - 18/11/2011 11:12 AM
#665

Quote:
Original Posted By nyamukmalam
taksih wonten tiyangipun boten njihh??[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama


taksih mas

nembe ngangak kemawon malu
nyamukmalam - 18/11/2011 11:17 AM
#666

Quote:
Original Posted By super.pekok
Ingkang nyundhul kedah tanggung jawab hlo mas..

o [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama

sampun dangu mboten ngagem kromo inggil ngantos kesupen kulo mbah malu
Quote:
Original Posted By renzokyodai
taksih mas

nembe ngangak kemawon malu


ngangak puniko kromonipun nopo nggih?
[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
super.pekok - 18/11/2011 11:21 AM
#667

Quote:
Original Posted By nyamukmalam

sampun dangu mboten ngagem kromo inggil ngantos kesupen kulo mbah malu


ngangak puniko kromonipun nopo nggih?
[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama


Hla nggih sumonggo.. Dipun lajengaken ingkang nguri2 boso jawi..

supados tiyang jawi mboten ical jawinipun..

o

Ngakngak punika, boso kraminipun gumujeng nggoling nggoling..
o [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
nyamukmalam - 18/11/2011 11:23 AM
#668

Quote:
Original Posted By super.pekok
Hla nggih sumonggo.. Dipun lajengaken ingkang nguri2 boso jawi..

supados tiyang jawi mboten ical jawinipun..

o

Ngakngak punika, boso kraminipun gumujeng nggoling nggoling..
o [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama


matur sembah nuwun kagem panjenengan anggenipun sampun maringi pangertosan babagan kraminipun ngangak o
[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
amakuzalek - 18/11/2011 11:28 AM
#669

Quote:
Original Posted By nyamukmalam
matur sembah nuwun kagem panjenengan anggenipun sampun maringi pangertosan babagan kraminipun ngangak o
[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama


hambok bilih taksih dereng pitedah dageto nyuwun pangertos datheng panjenenganipun mbah sur intilijen
o
nyamukmalam - 18/11/2011 02:14 PM
#670

Quote:
Original Posted By amakuzalek
hambok bilih taksih dereng pitedah dageto nyuwun pangertos datheng panjenenganipun mbah sur intilijen
o

menawi kulo badhe nyuwun pangertosan dumateng panjenengan punopo mboten saget?
o
DraKuNAm - 18/11/2011 03:14 PM
#671

lha menawi mboten saged krama inggil, luwih becik ngoko kemawon nopo bahasa Indonesia. menawi dicampur malah salah kaprah mangke

sak menika kulo nggih mboten lancar, amargi diospek ngagem boso jawi wonten asrama wonten bandung mriki, nggih suwe2 yo tambah sekedhik2 ilmu krama inggil ipun,,
PoetSolo - 06/02/2012 07:02 PM
#672

Quote:
Original Posted By DraKuNAm
lha menawi mboten saged krama inggil, luwih becik ngoko kemawon nopo bahasa Indonesia. menawi dicampur malah salah kaprah mangke

sak menika kulo nggih mboten lancar, amargi diospek ngagem boso jawi wonten asrama wonten bandung mriki, nggih suwe2 yo tambah sekedhik2 ilmu krama inggil ipun,,


ngapunten menawi ajeng ngendhikan ngoko ampun wonten mriki, amargi tread punika kagem ngangsu kawruh babagan basa Jawa..hihi..
lurahkamerun - 06/02/2012 07:52 PM
#673

Quote:
Original Posted By PoetSolo
ngapunten menawi ajeng ngendhikan ngoko ampun wonten mriki, amargi tread punika kagem ngangsu kawruh babagan basa Jawa..hihi..


Ngestokaken dawuh yayi..shakehand
p0n6ky - 06/02/2012 09:13 PM
#674

dadosipun ingkang sami wawan rembag wonten panggenan mriki punika kedah ngagem krama inggil nggih? menawi ngagem krama alus punapa pikantuk?
super..pekok - 06/02/2012 09:20 PM
#675

Quote:
Original Posted By p0n6ky
dadosipun ingkang sami wawan rembag wonten panggenan mriki punika kedah ngagem krama inggil nggih? menawi ngagem krama alus punapa pikantuk?


Menawi sampun pikantuk, mangga sare kemawon kangmas... genit:

Eh, ketiwasan... titihanipun kia pikantuk to....? ngacir2 [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
p0n6ky - 07/02/2012 11:34 AM
#676

Quote:
Original Posted By super..pekok
Menawi sampun pikantuk, mangga sare kemawon kangmas... genit:

Eh, ketiwasan... titihanipun kia pikantuk to....? ngacir2 [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama


titihanipun sanes Atos to mbah, lah kula dereng pikantuk menapa2 punika kok dikengken sare.......
PoetSolo - 27/04/2012 06:21 PM
#677

ngaturaken wilujeng sonten dumateng sedaya kaskuser surakarta hadiningrat ngakak
dyantronik - 27/04/2012 07:13 PM
#678

nopo thread niki sampun sedha tho kok sepi mekaten ngakak
PoetSolo - 27/04/2012 09:05 PM
#679

Quote:
Original Posted By dyantronik
nopo thread niki sampun sedha tho kok sepi mekaten ngakak


dereng mas gan,sumangga dipun ngrembakaaken malih supados panjenengan kula tansah emut kaliyan luhuring budaya kita hehe
thinkerholic - 28/04/2012 10:14 AM
#680

nderek tepang mas gan....
nembe mangertos menawi wonten threat kados mekaten....
saged kagem nguri nguri kabudayan ingkang adi luhung...


ngaturake kalih jempol kagem TSipun....


iloveindonesiasiloveindonesias
Page 34 of 36 | ‹ First  < 29 30 31 32 33 34 35 36 > 
Home > Kaskuser Regional > INDONESIA > JATENG DIY > Solo > [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama