Solo
Home > Kaskuser Regional > INDONESIA > JATENG DIY > Solo > [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
Total Views: 6081 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 35 of 36 | ‹ First  < 30 31 32 33 34 35 36 > 

PoetSolo - 28/04/2012 07:10 PM
#681

Quote:
Original Posted By thinkerholic
nderek tepang mas gan....
nembe mangertos menawi wonten threat kados mekaten....
saged kagem nguri nguri kabudayan ingkang adi luhung...


ngaturake kalih jempol kagem TSipun....


iloveindonesiasiloveindonesias


inggih mas leres sanget panjenengan, TS sampun nderek nguri2 salah satunggaling budayanipun para leluhur hehe cendolbig
Silence Yue - 28/04/2012 08:13 PM
#682

wilujeng dalu kagem sedaya wargi regional solo...
newbie nderek sinau basa krama ingkang leres wonten trit menika.... o
supermenatmi - 29/04/2012 12:22 AM
#683

Sugeng ndalu kagem sedoyo rencang...
Sejatosipun kulo gadhah dalem wontening tlatah kitho Solotigo, tapi kulo asli saking kitho Solo.
Mugi saged katampi jagongan wonten thread mriki.
gworangbaik - 29/04/2012 12:51 AM
#684

Quote:
Original Posted By Silence Yue
wilujeng dalu kagem sedaya wargi regional solo...
newbie nderek sinau basa krama ingkang leres wonten trit menika.... o


kula injih sami. mugi kula saget mangertos caranipun ngagem bahasa jawi krama ingkang leres lan sae. amargi nalika tasih SD lan SMP menawi wonten wulangan bahasa jawi kula namung nirun. norose:
Silence Yue - 29/04/2012 11:00 AM
#685

Quote:
Original Posted By gworangbaik
kula injih sami. mugi kula saget mangertos caranipun ngagem bahasa jawi krama ingkang leres lan sae. amargi nalika tasih SD lan SMP menawi wonten wulangan bahasa jawi kula namung nirun. norose:


sami-sami kang. sumangga sesarengan sinau basa jawi ingkang leres lan sae. utaminipun menawi wonten acara / tugas wonten desa utawaa daerah ingkang taksih kathah masyarakat ingkang ngluhuraken tata basa. kaliyan menawi guneman kaliyan tiyang ingkang luwih sepuh inggih saged luwih becik. satunggal malih, mirengaken wayang niku luwih mangertos artinipun menawi kita nguasai basa krama. D
gworangbaik - 29/04/2012 11:36 AM
#686

Quote:
Original Posted By Silence Yue
sami-sami kang. sumangga sesarengan sinau basa jawi ingkang leres lan sae. utaminipun menawi wonten acara / tugas wonten desa utawaa daerah ingkang taksih kathah masyarakat ingkang ngluhuraken tata basa. kaliyan menawi guneman kaliyan tiyang ingkang luwih sepuh inggih saged luwih becik. satunggal malih, mirengaken wayang niku luwih mangertos artinipun menawi kita nguasai basa krama. D


leres mas. ngantos sak niki kula dereng saged nangkep maknanipun tiyang sepuh ingkang guneman ing acara pernikahan. hehehe D

nggumun amargi para tiyang sepuh saged mlipir ingkang ngendiakan (sesrahan manten) sakpanunggalipun.

Menapa panjenengan gadhah buku ingkah bahas bab ngantenan?
PoetSolo - 29/04/2012 07:56 PM
#687

Quote:
Original Posted By gworangbaik
leres mas. ngantos sak niki kula dereng saged nangkep maknanipun tiyang sepuh ingkang guneman ing acara pernikahan. hehehe D

nggumun amargi para tiyang sepuh saged mlipir ingkang ngendiakan (sesrahan manten) sakpanunggalipun.

Menapa panjenengan gadhah buku ingkah bahas bab ngantenan?


menawi mekaten mas njenengan tumbas kamus bausastro jawa kemawon, ing lebetipun kathah tetembungan jawa, ngoko-krama=pangertosanipun tembung, langkung kathah maos tembung2 jawa, langkung mangertos punopo dene ingkang dipun ngendikakaken dening pambiwara utawi dalang ing pagelaran ringgit purwa \)
fenditrilili - 02/05/2012 07:32 AM
#688

sugeng enjang ajeng ndrek sinau boso kromo, kulo mboten saget boso isen dados lare solo \) nderek tepang nggeh
PoetSolo - 07/07/2012 12:22 PM
#689

Quote:
Original Posted By fenditrilili
sugeng enjang ajeng ndrek sinau boso kromo, kulo mboten saget boso isen dados lare solo \) nderek tepang nggeh


monggo mas, wilujeng enjang, monggo sareng sareng gladen basa krama gan \)
mbahkathman - 09/07/2012 10:07 PM
#690

Nuwun sewu, taksih wonten panggenan kagem ndherek ngeyup mboten niki..?? \)
Herzogenbuchsee - 09/07/2012 10:17 PM
#691

kulo nuwun bopo biyung..

ndherek kawruh basa wonten ing mriki...
Herzogenbuchsee - 09/07/2012 10:34 PM
#692

Quote:
” PANGANDIKANING GURU SEJATI “

Kito iki urip kang diarani Jumeneng Manungso tinitah ing Alam Padhang (Jagad Raya). Kudu sumurup artining PATRAP TRAPING SUSILO ” ateges Toto Kromo, Toto, Titi, Titis,Nastiti, Ngati-ati,Duga-Prayogo, Temen,Sabar,Tawekal, Nerimo,Tatag,Ikhlas, Sumeleh,Hening,Heneng, Awas Heneng lan Eling serto Waspodho.

Ojo podho kleru tompo, sebab kabeh kuwi wus diatur dening ” PONCO DRIYO “.
Mungguh kito urip sipating Manungso asal soko DUMADI lan PAMBUDI…!!. Yo iku kang diarani PANGERAN SANYOTO kuwi tegese WUJUD kito YEKTI. Mulo soko iku kito jeneng wong kang NGAURIP, Lumaku satindak kudu ” NGAWERUHI HANANIRO “, ojo demen LELEMERAN, kudu SETYO TUHU marang GESANGIRO lan KAPITAYAN marang badaniro dhewe mungguh lungguhe AKU. Mulo ora gampang yo ora angel mungguh lakuning Manungso (Jalmo), sakbiso-biso ojo NYIDRANI JANJINIRO kang wus KAWIJIL.

Sabdo PANDHITO WATAK UTOMO :
Yen cidro temahing BILAHI. Kito temen bakal TINEMU. Kito BECIK KETITIK. Kito OLO KETORO.
Mulane mumpung kito isih GESANG. Ayo podho NGUDI NGELMU kang SANYOTO ing endi lungguhing ELMU margane poro Sanak Kadang samiyo NGUDI TUWUH kudu TUMINDAK :
SAROJO, TRISNO, SETYO, TUHU, PRASOJO lan UTOMO Jerjering Manungso.


sugeng ndalu...
kulo bibar moco bab pangandhikaning guru sejati, ngraosaken bilih basa jawi menika sejatinipun kathah kawruh lan budaya ingkang inggil, manungsa ingkang manungsaaken manungsa...
kula namung grotal gratul saged basa jawi, nanging tetep bangga dados tiyang jawi...lan badhe ngudi elmu wonten ing mriki....
p0n6ky - 10/07/2012 11:02 AM
#693

kula mireng saking rencang2 menawi badhe sinau kawruh basa lan budaya jawi punika ingkang dasar kedah saged migunakaken aksaranipun. Artosipun punika wonten gadheng cenengipun kaliyan tata cara nulis lan maos basa jawa ing sacara latin.
hambok menawi wonten ingkang sampun nguwaosi sumangga kula suwun mbabar kawruhipun wonten mriki, supados saged dados tambahan kawruh dumatheng rencang2 sadaya lan kula.
pinterpijitplus - 13/08/2012 02:38 PM
#694

kulo sampun lali miggunaake basa krama, mugih-mugih kulo saget sinau ingkang mriki CMIW berdukas
asep.yuyi13 - 15/08/2012 01:53 AM
#695

Quote:
Original Posted By pinterpijitplus
kulo sampun lali miggunaake basa krama, mugih-mugih kulo saget sinau ingkang mriki CMIW berdukas


lali : kromonipun kesupen mas gan
PoetSolo - 15/08/2012 10:56 AM
#696

Quote:
Original Posted By asep.yuyi13
lali : kromonipun kesupen mas gan


leres mas, monggo dipun rahapi cendolbig
super..pekok - 15/08/2012 11:00 AM
#697

Quote:
Original Posted By PoetSolo
leres mas, monggo dipun rahapi cendolbig

wah.. dumadakan mbabar cendol ig...

kula jan-janipun nggih purun..

o
bsurandy - 15/08/2012 11:35 AM
#698

Quote:
Original Posted By pinterpijitplus
kulo sampun lali miggunaake basa krama, mugih-mugih kulo saget sinau ingkang mriki CMIW berdukas

mbok bilih langkung leres menawi mekaten:
kula sampun supe ngginakaken boso krami, mugi-mugi kula saged sinau/ngawruh wonten mriki :toast
Quote:
Original Posted By super..pekok
wah.. dumadakan mbabar cendol ig...

kula jan-janipun nggih purun..

o


ingkang kula kandheli punika: kula sejatosipun nggih purun :toast
super..pekok - 15/08/2012 11:41 AM
#699

Quote:
Original Posted By bsurandy
mbok bilih langkung leres menawi mekaten:
kula sampun supe ngginakaken boso krami, mugi-mugi kula saged sinau/ngawruh wonten mriki :toast


ingkang kula kandheli punika: kula sejatosipun nggih purun :toast

matur nuwun sanget mbah.. sampun dipun leresaken.. beer:o
bsurandy - 16/08/2012 06:43 PM
#700

Quote:
Original Posted By diablos
[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama

[ SUGENG RAWUH INGKANG THREAD SOLO GAMERS COMNUNITY ]judul threadipun ndadosaken kula radi gumujeng piyambak ngakak ngakak

kedahipun:
1. SUGENG RAWUH ING THREAD SOLO GAMERS COMMUNITY
2. WILUJENG RAWUH ING THREAD SOLO GAMERS COMMUNITY

mbok bilih kula lepat nyuwun pangapunten
ingkang punika boso melayunipun = yang
wonten ing punika boso melayunipun = di

lakar malih kok nggih COMNUNITY lho nggih ngakak malih

sumonggo ingkang poro" kawogan katuran ngleresaken :toast
nyuwun pangapunten nembe mbikak sonten punipa dados mboten ngertos

nyuwun sewu sak derengipun kula badhe gumujeng radi kepoyoh" rumiyin ngakak ngakak ngacir2
Page 35 of 36 | ‹ First  < 30 31 32 33 34 35 36 > 
Home > Kaskuser Regional > INDONESIA > JATENG DIY > Solo > [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama