Solo
Home > Kaskuser Regional > INDONESIA > JATENG DIY > Solo > [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
Total Views: 6081 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 6 of 36 |  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Last ›

icesusuJahe - 20/11/2008 11:28 AM
#101

dalem rencangi supados sagedto tansah mboten sepen mas sonnie p

hambok bilih wonten sedherek kawulo ingkang badhe kersa dados atur sesulih saking hamangku karsa kulo namung saged anyengkuyung pinaringan pambiyantu kemawon
*mode mc off
amakuzalek - 20/11/2008 01:11 PM
#102

mugi mugi nggih mas
xhendhokx - 20/11/2008 01:41 PM
#103

amien....
elang perkasaku - 20/11/2008 01:59 PM
#104

kula nuwun badhe ndherek pirembagan nggih para sedherek

kok kadosipun gayeng para rencang punika anggenipun cecaturan...ndherek tangled...kala sasi maret wingi kula sempat (nginep/nyipeng?) dateng hotel dana, slamet riyadi. kula sempet (ningali/mirsani?) wonten sepur ingkang liwat teng ngajengipun hotel, inggih teng pinggiripun ratan ageng slamet riyadi punika.

kula tangled lare hotel, criyosipun punika sepur dhateng wonogiri. para sedherek wonten ingkang terang mboten, sepur punika angenipun mangkat saking sta pundi (jebres/balapan/purwosari punapa pundi) lan jam pinten? menawi mboten, punika sepur napa naminipun supados kula saget tanglet kaliyan mbah google

matur nuwun, mangga sami diunjuk coffee:
pLinThenG - 20/11/2008 02:05 PM
#105

meniko istilah bulenipun feeder train (kulo mboten saget basa aken ngagem kromo) yen mboten klentu, budalipun saking purwosari antawis wekdal jam 10 enjing, lan dugi saking wonogiri jam 4. niku ingkang saget kulo aturaken kirang lan lepatipun nyuwun pangapunten
xhendhokx - 20/11/2008 02:06 PM
#106

Ow niku sepur punokawan kang,

biasanipun budal kinten² enjing jam 10...
menawi mboten klentu nggih kang...
o o o

menawi stasiun nipun saking puwosari...
cHidori_07 - 20/11/2008 02:06 PM
#107

Quote:
Original Posted By elang perkasaku
kula nuwun badhe ndherek pirembagan nggih para sedherek

kok kadosipun gayeng para rencang punika anggenipun cecaturan...ndherek tangled...kala sasi maret wingi kula sempat (nginep/nyipeng?) dateng hotel dana, slamet riyadi. kula sempet (ningali/mirsani?) wonten sepur ingkang liwat teng ngajengipun hotel, inggih teng pinggiripun ratan ageng slamet riyadi punika.

kula tangled lare hotel, criyosipun punika sepur dhateng wonogiri. para sedherek wonten ingkang terang mboten, sepur punika angenipun mangkat saking sta pundi (jebres/balapan/purwosari punapa pundi) lan jam pinten? menawi mboten, punika sepur napa naminipun supados kula saget tanglet kaliyan mbah google

matur nuwun, mangga sami diunjuk coffee:


naminipun sakniki sepur punakawan mas, budhal saking stasiun purwosari, tanglet kemawon teng mriko, menawi kulo terakhir nitih sepur teng wonogiri taun 1992, taksih tk D, naminipun dereng punakawan, naminipun dados punakawan nember pinten taun kepungkur kok.
pLinThenG - 20/11/2008 02:16 PM
#108

sak meniko sampun mboten ngagem istilah punokawan malih kok om chid
icesusuJahe - 20/11/2008 02:19 PM
#109

rikala semanten spoor solo wonogiri badhe dipun tutup amargi mboten kathah peminatipun, lajeng saking pemkot surakarta sesarengan kaliyan anggota dewan lan PT. KAI ngawontenaken rembagan tumprap spoor punika. Lajeng wonten ide ndadosaken spoor pariwisata ingkang kanthi sesuluk spoor punakawan D
edyan....keringetan aku...nulis mung sakmono nohope:
pLinThenG - 20/11/2008 02:24 PM
#110

menawi nembe ngetik ampun dipun sambi playon kangmas
icesusuJahe - 20/11/2008 02:26 PM
#111

lha terus punopo mas pli amazed:

rumiyin sampun nate badhe dados korban keganasan spoor solo wonogiri puniko,

pas liwat wonten sangkrah, kulo kaliyan konco estri nitih roda2 miyos wonten sak setunggalipun lintasan spoor punika ingkang mboten wonten penjaginipun....kulo ngeyel maju mawon....kados film Fast and Fouriuos

lsg bibar meniko bangkekane abang gosong, dijiwiti semah D
icesusuJahe - 20/11/2008 02:31 PM
#112

Quote:
Original Posted By pLinThenG
menawi nembe ngetik ampun dipun sambi playon kangmas


pripun mboten playon mas pli...lha wong nembe nonton pelem unyil ;)
pLinThenG - 20/11/2008 02:35 PM
#113

biasane kulo yen bibar nonton pelem unyil tansah kepengen kekumpul kalih tiyang estri je. lah kok panjenengan tansah kringeten.. nopo panjenengan gadah cecidran??
icesusuJahe - 20/11/2008 02:38 PM
#114

Quote:
Original Posted By pLinThenG
biasane kulo yen bibar nonton pelem unyil tansah kepengen kekumpul kalih tiyang estri je. lah kok panjenengan tansah kringeten.. nopo panjenengan gadah cecidran??


lha sak meniko kulo nonton'e kaliyan cecidran kulo o
pLinThenG - 20/11/2008 02:41 PM
#115

Quote:
Original Posted By icesusuJahe
lha sak meniko kulo nonton'e kaliyan cecidran kulo o


oh mekaten to
sumonggo dipun sekecak aken
icesusuJahe - 20/11/2008 03:12 PM
#116

== deleted ==


ndobol post mad:
pLinThenG - 20/11/2008 07:40 PM
#117

hehee
nggih mboten nopo² tho
black lotus - 20/11/2008 07:48 PM
#118

sederek² pripun kabare..malu:
pLinThenG - 20/11/2008 08:03 PM
#119

wilujeng rahayu kangmas
black lotus - 20/11/2008 08:08 PM
#120

ouw mekaten nggeh...
Page 6 of 36 |  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Last ›
Home > Kaskuser Regional > INDONESIA > JATENG DIY > Solo > [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama