Solo
Home > Kaskuser Regional > INDONESIA > JATENG DIY > Solo > [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
Total Views: 6081 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 7 of 36 | ‹ First  < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >  Last ›

pLinThenG - 20/11/2008 08:27 PM
#121

wekdal sampul dalu.. sakmeniko kulo dereng maem..
pramilo mekaten kulo badhe nyuwun pamit rumiyin. bade pados maeman ingkang eco
black lotus - 20/11/2008 08:46 PM
#122

injihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...
daviddunn - 20/11/2008 11:20 PM
#123

Quote:
Original Posted By icesusuJahe
lha terus punopo mas pli amazed:

rumiyin sampun nate badhe dados korban keganasan spoor solo wonogiri puniko,

pas liwat wonten sangkrah, kulo kaliyan konco estri nitih roda2 miyos wonten sak setunggalipun lintasan spoor punika ingkang mboten wonten penjaginipun....kulo ngeyel maju mawon....kados film Fast and Fouriuos

lsg bibar meniko bangkekane abang gosong, dijiwiti semah D


weleh.lak malah langkung sekeco to kangmas.tatu abrit wonten bangkekan kados dipun keroki...malah ngirit ongkos kerok......hammer:
palaciozscarpi - 20/11/2008 11:53 PM
#124

Sugeng dalu poro sederek Solo, kulo melu nimbrung ing mriki nggih....... linux2:

Enten obrolan menopo menika?? [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama

Monggo dipun lajengake
molormodot - 21/11/2008 01:40 AM
#125

monggo
pLinThenG - 21/11/2008 10:12 AM
#126

monggo niku salah satunggaling macem kewan ingkang gadha suku ingkang cacahipun 8. menawi dicokot saget dados spiderman
[ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama
amakuzalek - 21/11/2008 10:14 AM
#127

sugeng enjing maleh poro sedherek sedoyo,
nyuwun pandonganipun mugi2 sasi ngajeng menika kulo saged wangsul dateng solo karto hadiningrat..sampun kangen sanget menika...sayah ingkang nyambut damel mboten ngaso hehehe
pLinThenG - 21/11/2008 10:43 AM
#128

wah ngempalaken arto kagem mbayari wedangan nggih?? dipun tenggo mas rawuhipun supados saget wedangan gratis
amakuzalek - 21/11/2008 10:50 AM
#129

Amiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeen
icesusuJahe - 21/11/2008 10:54 AM
#130

kulo kok sarujuk kaliyan gadhahane gunem mas pli wonten nginggil ngih

mbokbilih wonten ingkang kersa tindak wedangan wonten jakarta, badhe dipun wontenaken mbenjang sabtu, 21 november 2008 tabuh 19.00 wonten ing jatiwaringin. Ingkang member enggal kasuwun klempak artho supados sarono traktiran p
pLinThenG - 21/11/2008 10:54 AM
#131

wedangan gayanipun tiyang reg solo meniko:
kaping setunggal inggih meniko kempalan ngginakaken artonipun piyambak-piyambak, dados menawi wedangan nggih mbayar piyambak-piyambak.
kaping kalih menawi wonten ingkang purun mbayari, niku dipun anggep berkah amargi pakulinanipun bayar piyambak-piyambak
icesusuJahe - 21/11/2008 10:59 AM
#132

Quote:
Original Posted By pLinThenG
wedangan gayanipun tiyang reg solo meniko:
kaping setunggal inggih meniko kempalan ngginakaken artonipun piyambak-piyambak, dados menawi wedangan nggih mbayar piyambak-piyambak.
kaping kalih menawi wonten ingkang purun mbayari, niku dipun anggep berkah amargi pakulinanipun bayar piyambak-piyambak


punika kalebet ingkang dipun wastani piyantun ingkang tansah nganthu - anthu
amakuzalek - 21/11/2008 11:02 AM
#133

Quote:
Original Posted By icesusuJahe
kulo kok sarujuk kaliyan gadhahane gunem mas pli wonten nginggil ngih

mbokbilih wonten ingkang kersa tindak wedangan wonten jakarta, badhe dipun wontenaken mbenjang sabtu, 21 november 2008 tabuh 19.00 wonten ing jatiwaringin. Ingkang member enggal kasuwun klempak artho supados sarono traktiran p


tebih sanget meniko mas....kulo kedah sinau rumiyin amargi sebtu minggu meniko kulo wonten ujian nyuwun pandonga hamugi saged nglempahi hehehe
pLinThenG - 21/11/2008 11:03 AM
#134

nggih benten mas
menawi nganthu antu meniko mboten siyos wedangan menawi mboten wonten donaturipun. mekaten.
icesusuJahe - 21/11/2008 11:08 AM
#135

Quote:
Original Posted By pLinThenG
wedangan gayanipun tiyang reg solo meniko:
kaping setunggal inggih meniko kempalan ngginakaken artonipun piyambak-piyambak, dados menawi wedangan nggih mbayar piyambak-piyambak.
kaping kalih menawi wonten ingkang purun mbayari, niku dipun anggep berkah amargi pakulinanipun bayar piyambak-piyambak


punika kalebet ingkang dipun wastani piyantun ingkang tansah nganthu - anthu
icesusuJahe - 21/11/2008 11:11 AM
#136

Quote:
Original Posted By pLinThenG
nggih benten mas
menawi nganthu antu meniko mboten siyos wedangan menawi mboten wonten donaturipun. mekaten.


ooo mekaten tho mas, nanging kan tetep kemawon wonten raosipun manah nganthu-anthu badhe wonten ingkang ngejak wedangan tho
pLinThenG - 21/11/2008 11:16 AM
#137

menawi kekarepan niku nggih tetep wonten.. sinten to sing mboten purun dipun gratisi?
ananging mboten tansah ngutamakaen pengarepan.
amakuzalek - 21/11/2008 11:16 AM
#138

wedangan meniko kan mirah to mas...mangke menawi angsal bonus kulo bayare hehehehehe....kapan nggih....
SusuCapAbG - 21/11/2008 11:19 AM
#139

Quote:
Original Posted By pLinThenG
menawi kekarepan niku nggih tetep wonten.. sinten to sing mboten purun dipun gratisi?
ananging mboten tansah ngutamakaen pengarepan.


kulo sarujuk mas pli beer:
SusuCapAbG - 21/11/2008 11:21 AM
#140

monggo ingkang badhe malik kaca enggal thumbup:
Page 7 of 36 | ‹ First  < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >  Last ›
Home > Kaskuser Regional > INDONESIA > JATENG DIY > Solo > [ingkang kaping setunggal-mugi² awet thread ipun]jagongan ngangge basa krama