Karesidenan Kediri
Home > Kaskuser Regional > INDONESIA > JAWA TIMUR & BALI > Karesidenan Kediri > Monggo sedoyo sederek RKK sareng-sareng blajar Boso Kromo Inggil
Total Views: 5844 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 2 of 18 |  < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›

GusRobert - 08/08/2009 01:40 PM
#21

menawi klentu dipun leres aken

saya membawa tong = kulo mbeto tong
paman tidur di tempat tidur = pak de sare wonten pesarean
bapak tidur saya mandi = bapak sare kulo siram
masih banyak lagi
gundul.pas - 08/08/2009 02:25 PM
#22

Quote:
Original Posted By dg47
kirang langkungipun : ngoko - kromo madyo - kromo inggil.


monggo di barbar setunggal-setunggal ..:linux2:
sabo - 08/08/2009 07:56 PM
#23

Saklintunipun nggadah artos simah utawi nikah,krama ugi kagungan artos CARA utawi Adab,saged dipun pirsani wonten TATA KRAMA mawa artos adab atau cara dlm pergaulan.
Nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan.
r3yboy - 08/08/2009 10:38 PM
#24

Quote:
Original Posted By sabo
Saklintunipun nggadah artos simah utawi nikah,krama ugi kagungan artos CARA utawi Adab,saged dipun pirsani wonten TATA KRAMA mawa artos adab atau cara dlm pergaulan.
Nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan.

sami-sami o

dinten sabtu dalu niki wau kulo ngerundo piyambakan dateng RKK, tiyang-tiyang mboten metungul blas. dados kulo nggih ngelmoaken lare-lare rumiyin dateng lounge hammer:

sumonggo.......Monggo sedoyo sederek RKK sareng-sareng blajar Boso Kromo Inggil
dg47 - 09/08/2009 01:49 AM
#25

Quote:
Original Posted By r3yboy
sami-sami o

dinten sabtu dalu niki wau kulo ngerundo piyambakan dateng RKK, tiyang-tiyang mboten metungul blas. dados kulo nggih ngelmoaken lare-lare rumiyin dateng lounge hammer:

sumonggo.......Monggo sedoyo sederek RKK sareng-sareng blajar Boso Kromo Inggil


hehehe ngapunten mas rey, dek wau taksih medal kalian rencang-rencang.

kadose rencang-rencang sami tindak malem minggu.

panjenengan dados dateng Trenggalek mas?
sabo - 09/08/2009 02:59 AM
#26

Monggo sami dipun leresaken menawi klentu.
Mari=mantun,pari=pantun,kari=kantun,lemari=lemantun,PONARI=PONANTUN,mboten ding,PONARI nggih PONARI kemawon.
sabo - 09/08/2009 03:10 AM
#27

Quote:
Original Posted By r3yboy
sami-sami o

dinten sabtu dalu niki wau kulo ngerundo piyambakan dateng RKK, tiyang-tiyang mboten metungul blas. dados kulo nggih ngelmoaken lare-lare rumiyin dateng lounge hammer:

sumonggo.......Monggo sedoyo sederek RKK sareng-sareng blajar Boso Kromo Inggil


inggih Mas,
"kecipir mrambat kawat
Masio gak mampir nek ketok liwat"
dg47 - 09/08/2009 10:52 AM
#28

heheheh sampun milai mbahas kosa kata.

wah sae damel ngleresaken boso kromo engkang semrawut niki
KR57 - 09/08/2009 12:12 PM
#29

semakin sulit dipelajari
hammer:
sabo - 09/08/2009 04:37 PM
#30

Quote:
Original Posted By KR57
semakin sulit dipelajari
hammer:


leres Mas,taksih kathah tiyang Jawi ingkang mboten saged Basa Jawi Krama Inggil.
sabo - 09/08/2009 05:37 PM
#31
Monggo dipun semak
Kayu = kajeng
mlayu = mlajeng
guyu = gujeng
payu = pajeng
ayu = ajeng
yuyu = yujeng,mboten ding,damel gegujengan kemawon.
Nyuwun pangapunten menawi lepat.
coys - 09/08/2009 08:29 PM
#32

enjing nangkir , sore nggih nangkir
sing dipun tangkir godhong kloso
enjing mikir , sore nggih mikir
sing dipun pikir kok yo mboten rumongso ooo
.
.
.
Peace:
sabo - 09/08/2009 11:06 PM
#33

Quote:
Original Posted By coys
enjing nangkir , sore nggih nangkir
sing dipun tangkir godhong kloso
enjing mikir , sore nggih mikir
sing dipun pikir kok yo mboten rumongso ooo
.
.
.
Peace:


niku namine apes Mas,kirang kiyat usahanipun. Keep trying.
KR57 - 09/08/2009 11:06 PM
#34

Quote:
Original Posted By sabo
leres Mas,taksih kathah tiyang Jawi ingkang mboten saged Basa Jawi Krama Inggil.
leres sanget
o

sabo - 09/08/2009 11:14 PM
#35

Quote:
Original Posted By KR57


leres sanget
omalah sakpunika, kathah tiyang sepuh ngajari putranipun basa Indonesia damel basa saben dintenipun. Mangke kados pundi menawi wicanten kaliyan eyangipun. Malah mboten sekeco to?
KR57 - 09/08/2009 11:29 PM
#36

Quote:
Original Posted By sabo
malah sakpunika, kathah tiyang sepuh ngajari putranipun basa Indonesia damel basa saben dintenipun. Mangke kados pundi menawi wicanten kaliyan eyangipun. Malah mboten sekeco to?


inggih mbah
lare sak niki mboten saget kromo inggil
sabo - 10/08/2009 12:33 AM
#37

Quote:
Original Posted By KR57
inggih mbah
lare sak niki mboten saget kromo inggil


walah, mbah jare,wekkekek...
sabo - 10/08/2009 12:44 AM
#38

Budaya Jawi punika budaya ingkang Adiluhung,menawi mboten dipun jagi supados lestari,lajeng kados pundi?
KR57 - 10/08/2009 09:41 AM
#39

Quote:
Original Posted By sabo
Budaya Jawi punika budaya ingkang Adiluhung,menawi mboten dipun jagi supados lestari,lajeng kados pundi?


mboten ngertos nggih
o
coys - 10/08/2009 10:29 AM
#40

Quote:
Original Posted By sabo
niku namine apes Mas,kirang kiyat usahanipun. Keep trying.

tibakne kawulo klentu mas, larenipun rumongso kok . Lha meniko, lagi YM-an ooo

Quote:
Original Posted By sabo
Budaya Jawi punika budaya ingkang Adiluhung,menawi mboten dipun jagi supados lestari,lajeng kados pundi?

Nggik kakangmas, pancen leres sanget menawi Budaya Jawi punika budaya ingkang Adiluhung. Ananging, panjenengan tanglet kawulo.. lha kawulo terus tanglet sinten ? hammer:

mbokbilih ingkang posting ngandhap kulo ngertos jawabanipun Peace:
Page 2 of 18 |  < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›
Home > Kaskuser Regional > INDONESIA > JAWA TIMUR & BALI > Karesidenan Kediri > Monggo sedoyo sederek RKK sareng-sareng blajar Boso Kromo Inggil